Thực hiện Kế hoạch số 1414/KH-UBND của UBND thị xã Mường Lay,  Kế hoạch số 459 của  phòng giáo dục và đào tạo thị xã Mường về hoạt động "Vui tết trung thu"  tối ngày 4/10/2017 ...